Valokuituverkosto

Toimintavarman tietoliikenneverkon rakentamisen suunnittelu aloitettiin alueelle vuonna 2019. Hanketta  toteuttamaan perustettiin alueelliset tiimit, toimintaan saatiin mukaan pitkälti samoja aktiivisia henkilöitä jotka olivat toteuttamassa vesiverkostoa. Osuuskunnan jäsenet hyväksyivät osuuskunnan nimen, toimialan laajennuksen ja uudet säännöt kevään 2021 aikana pidetyissä kahdessa osuuskuntakokouksessa. Kiinteistö kartoituksessa halukkuutensa liittyä valokuituverkkoon ilmoitti 138 kiinteistöä. Hankkeen suunnittelu ja kustannuslaskenta aloitettiin, ja tarkoituksena on hakea hankkeelle Pohjois-Savon Ely-keskukselta  valokuituverkon haja-asutus alueille tarkoitettua tukea. Valokuituverkon rakentaminen aloitetaan keväällä 2022, mikäli EU-tukea saadaan.