Valokuituverkko hankkeen kuulumisia

Hankkeen eteneminen: Kuituverkon kaivu ja kaapeliasennukset saatiin valmiiksi koko hankealueella viikolla 47. Kiinteistöjä liittyi verkkoon noin 120 kpl, kaivutöiden aikana saatiin noin kymmenen uutta liittymää. Kaapeliojaa kaivettiin hankealueelle noin 70 km, vesistöylityksiä tuli yhteensä 9 kpl noin 8 kilometriä. Vesistöylityksiä varten rakensimme lautan, jolla pystyimme laskemaan kaapelit ja saimme huomattavat säästöt. Kiitän kaikkia maanomistajia, että saimme yhteistyössä suunnitella ja kaivaa kaapeliverkoston kustannustehokkaasti hyödyntäen paikallistuntemusta. Kiitos myös tiehoitokunnille kaapelien asennusluvista, korjaamme mahdollisesti tiestölle aiheutuneet vauriot ennen hankkeen päättymistä.
Kaapeleiden hitsaustyöt runkolinjojen osalta on saatu tehtyä, keskusten yhteyskytkimet saatiin (pitkän odottelun) jälkeen asennettua ja testattua. Testitulokset ylittivät operaattoreiden vaatimukset, ja olivat erittäin hyvät. Talokoteloiden/kaapeleiden hitsaukset ja testaukset saadaan tehtyä jouluun mennessä. Kuituja on hitsattu noin 3000 kpl, hitsaustyö kestää suunniteltua kauemmin, koska toinen kouluttamistamme hitsaajista ei ole päässyt tekemään hitsauksia suunnitellusti. Talopäätteiden asennukset aloitetaan kun kaapelit saadaan hitsattua ja testattua. Asentaja ottaa kiinteistön omistajaan yhteyttä ja sopii asennusajan.
Hankkeen kustannukset ja rahoituksen kerroin 08.10.2022 tiedotteessa. Olemme pysyneet kustannusarviossa kustannusnoususta ja haasteista kaapeleiden ja verkkotarvikkeiden toimitusvaikeuksista huolimatta. Kiitän konekalustoa luovuttaneita ja talkootöihin osallistuneita merkittävästä työpanoksesta hankkeen hyväksi.
Lisätietoa hankkeesta soittamalla: Raimo Memonen Pj. 0400373356